22 Sep

 

V šolskem letu 2016/2017 so bile imenovane komisije v skladu z Zakonom, Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja in Šolskimi pravili.

Pritožbena komisija in Komisija za varstvo pravic dijakov:

Predsednica: Vita Žerjal Pavlin
Namestnica predsednice: Breda Bernetič Pal
Člani: Uroš Hohkravt, Damijan Kracina (namestnik člana), Danilo Flisar (zunanji)
Namestnica zunanjega  člana: Jasna Jevšek

Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete:

Vodja: Gregor Markelj
Člana: Apolonija Simon, Peter Peterka

Komisija za formalno obravnavanje primerov spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na SŠOF:

Člani: A. Simon, P. Peterka in B. Avguštin

Komisija za prehrano:

Peter Rau, Karmen Klobasa, Patricija Matovina in Valentin Knavs

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo:

Predsednik: Gregor Markelj
Namestnica predsednika: Janja Nagode
Tajnica: Saša Šušteršič
Člani: Nina Šuštaršič Remic, Anton Starc, Peter Peterka, Patricija Matovina, Aleksandra Ardalić, Brigita Peklaj

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo:

Predsednik: Gregor Markelj
Namestnica predsednika: Janja Nagode
Tajnica: Mojca Levin Fakin
Člani: Veronika Bartolj, Mateja Cvelbar, Uroš Hohkravt, Milena Režun

Mentorica dijaške skupnosti: Barbara Sluga

Skrbnika spletne strani: Peter Rau (tehnični urednik), Peter Peterka (glavni urednik)

Oblikovanje spletnih strani: Samo Lapajne

Uredniški odbor: Boštjan Avguštin, Betka Pohlin, Brigita Peklaj, Damijan Kracina, Apolonija Simon
Uredniški odbor tehnične podpore e-strani: Tanja Manfreda, Urban Kržan, Rok Pogačnik

Skrbnik slikovnega gradiva: Marko Turk

Skrbnica učbeniškega sklada: Mensija Kurtović

Sestavljavec urnika: Rok Pogačnik

Mentorica maturantov: Romi Pokorn

Preizkus likovne nadarjenosti – priprava izpitnega gradiva:

Apolonija Simon, Gregor Markelj, Iris Skubin, Marko Turk

Koordinatorja obšolskih dejavnosti:

Peter Peterka – šola v naravi
Anton Starc – strokovne ekskurzije

Administrator e-evidentiranja: Peter Rau

Komisija za ugotavljanje statusov dijakov:

Jurij Horvat (status športnika), Veronika Bartolj (status kulturnika)

Komisija za preučitev vlog iz naslova statusa vozača:

Peter Peterka, Boštjan Avguštin

Mentorja razrednikov:

Peter Peterka (Roška), Janja Nagode (Križanke)

Skupina za promocijo šole:

Apolonija Simon – vodja
Člani: Gregor Markelj, Aleksander Brezlan, Uroš Hohkravt, Igor Stanko, Alenka Podlogar, Sabina Puc, Karmen Klobasa, Peter Rau, Tadej Tozon, Igor Kregar, Sandra Žeželj, Tanja Manfreda, Tamara Š. Nagode, Anton Starc, Aleksandra Ardalić, Janja Nagode, Damijan Kracina, Sonja Lebedinec Radigues, Karel Plemenitaš, Boštjan Avguštin, Peter Peterka, Mateja Cvelbar, Peter Rombo

Šolski sklad:

Predsednik: Igor Stanko
Člani: Tanja Manfreda, Aleksander Brezlan, Mensija Kurtović
Predstavniki staršev: Hajdi Kosednar, Romana Slatinek, novi

 

 

Na tej spletni strani uporabljamo lastne analitične piškotke za zbiranje statističnih podatkov z namenom optimizacije uporabniške izkušnje na spletnem mestu. Vse zbrane podatke popolno anonimiziramo. Če obiščete naše spletno mesto in so nastavitve vašega spletnega brskalnika takšne, da dovoljujejo sprejemanje piškotkov, to razumemo kot vašo privolitev, da smemo uporabljati lastne analitične piškotke za zbiranje anonimiziranih podatkov.

V primeru, da želite izvedeti več o piškotkih na naši strani in kako jih lahko izbrišete, kliknite tukaj.

  Sprejmem piškotke na tej spletni strani.
Info