Predmet ureja prof. Tina Slana

Predmet ureja prof. Jurij Horvat

Predmet upravljata prof. Barbara Sluga in prof. Boštjan Avguštin