Metpredmetno področje za vse izobraževalne programe

Spletno učilnico za predmet ZGODOVINA 1 ureja Tamara Špelca Nagode, prof.

Spletno učilnico ureja knjižničarka Mensija Kurtovič.

Spletno učilnico ureja knjižničarka Mensija Kurtovič.

Spletno učilnico ureja knjižničarka Mensija Kurtovič.

Spletno učilnico ureja knjižničarka Mensija Kurtovič.