Spletne učilnice splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih vsebinskih sklopov fotografskega tehnika (FT).