Spletne učilnice splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih vsebinskih sklopov tehnika oblikovanja (TO).