Spletno učilnico za predmet ZGODOVINA 1 ureja Tamara Špelca Nagode, prof.