Interno delovno središče projekta Erasmus+ na s|š|o|f Ljubljana.