V virtualni zbornici s|š|o|f 2017-18,  učitelji in drugi zaposleni izvajamo različne naloge. Poleg aktivnosti, ki jih razvijamo, v virtualni zbornici shranjujemo in izmenjujemo različne dokumente in mnenja, ki jih potrebujemo pri delu v šoli.