V kategoriji so spletne učilnice, do katerih dostopajo dijaki in dijakinje s|š|o|f .